Értékesítés utáni szolgáltatási szabályzat

Ezek a FREEGO értékesítés utáni szabályzatok (ezek a „Szabályzatok”) csak azokra a FREEGO termékekre vonatkoznak, amelyeket a FREEGO felhatalmazott kereskedőktől saját használatra vásárolt, viszonteladásra nem.
Ezek az irányelvek más nyelveken is elérhetők a címen https://freegous.myshopify.com/pages/technical-support. A kifejezések különböző fordításai közötti ütközés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.
A FREEGO termék használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot. Ha Ön nem jogosult vagy nem fogadja el a Feltételek egyikét sem, ne használja FREEGO termékét. Ön jogosult lehet a Termék vásárlásának teljes összegének visszatérítésére, ha az inaktivált terméket hét (7) napon belül visszaküldi a jelen Szabályzat 3. pontja szerint.

1. KORLÁTOZOTT GARANCIA

A jelen korlátozott garancia értelmében a FREEGO garantálja, hogy a FREEGO által közzétett termékanyagokkal összhangban a jótállási időszak alatt minden megvásárolt FREEGO termék mentes lesz az anyag- és gyártási hibáktól normál használat mellett. A FREEGO közzétett termékanyagai közé tartoznak többek között a felhasználói kézikönyvek, biztonsági irányelvek, specifikációk, alkalmazáson belüli értesítések és a szolgáltatással kapcsolatos közlemények.
A különböző termékekre és alkatrészekre vonatkozó jótállási időszak eltérő. Kérjük, ellenőrizze a https://freegous.com/pages/technical-support webhelyet, hogy ellenőrizze az adott termékre vagy alkatrészeire vonatkozó garancia időtartamát. A termék jótállási ideje a termék kiszállításának napján kezdődik. Ha nem tud számlát vagy más érvényes vásárlási bizonylatot felmutatni, akkor a jótállási idő a terméken feltüntetett szállítási dátumot követő 90 naptól kezdődik, kivéve, ha másként állapodnak meg. közted és a FREEGO között.

Ha egy termék a jótállási időszak alatt nem a jótállásnak megfelelően működik, értékesítés utáni szolgáltatást vehet igénybe a FREEGO helyi szervizközpontjával a jelen Szabályzat III. részében leírtak szerint, vagy a https://freegous.com/pages/technical-support címen. A garanciális szolgáltatáshoz meg kell adnia egy érvényes vásárlást igazoló bizonylatot, nyugtát vagy rendelési számot (a FREEGO Direct Sales esetében).
A jelen korlátozott garancia hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokért díjat számíthatnak fel. Kérjük, forduljon a FREEGO-hoz a tartózkodási helyére vonatkozó információkért.
Felhívjuk figyelmét, hogy a jótállási szolgáltatás csak azokban a FREEGO-szolgáltatási régiókban érhető el, ahol a FREEGO terméket vásárolta.

A FREEGO megpróbálja diagnosztizálni és megoldani a problémát telefonon, e-mailben vagy online chaten. A FREEGO utasíthatja Önt bizonyos szoftverfrissítések letöltésére és telepítésére.
Ha problémája nem oldható meg telefonon vagy szoftverfrissítések alkalmazásával, akkor előfordulhat, hogy a terméket további vizsgálat céljából a FREEGO-hoz kell szállítani. A FREEGO költségmentesen gondoskodik a javításról vagy csereszolgáltatásról, ha a probléma a jelen korlátozott garancia hatálya alá tartozik.

Ez a szabályzat nem terjed ki a következőkre:
× Nem gyártási tényezők által okozott összeomlás vagy tűzkár, beleértve, de nem kizárólagosan, a pilótahibákat.
× Jogosulatlan módosítás, szétszerelés vagy a hivatalos utasításoknak vagy kézikönyveknek nem megfelelő héjnyitás által okozott sérülések.
× Vízkár vagy egyéb károk, amelyeket a szakszerűtlen telepítés, helytelen használat vagy a hivatalos utasításoknak vagy kézikönyveknek nem megfelelő üzemeltetés okoz.
× Nem jogosulatlan szolgáltató által okozott kár.
× Az áramkörök jogosulatlan módosítása, valamint az akkumulátor és a töltő nem megfelelő illesztése vagy helytelen használata által okozott kár.
× A használati utasítás ajánlásait figyelmen kívül hagyó lovaglás által okozott károk.
× Rossz időjárási körülmények (pl. erős szél, eső, homok-/porvihar stb.) által okozott károk
× A termék biztonságos felszállási tömegénél nagyobb súllyal történő üzemeltetése által okozott károk, amelyeket a használati utasítások határoznak meg.
× Az alkatrészek elöregedése vagy megsérülése miatti erőltetett hajtás által okozott kár.
× Megbízhatósági vagy kompatibilitási problémák által okozott károk jogosulatlan harmadik féltől származó alkatrészek használata során.
× A készülék alacsony töltöttségű vagy hibás akkumulátorral történő működtetése által okozott károk.
× A termék megszakítás nélküli vagy hibamentes működése.
× Adatainak elvesztése vagy sérülése egy termék által.
× Bármely szoftverprogram, függetlenül attól, hogy a termékhez mellékelték, vagy utólag telepítették.
× Bármilyen nem FREEGO műszaki vagy egyéb támogatásból eredő kár, mint például a „hogyan kell” kérdésekben való segítségnyújtás vagy a termék pontatlan beállítása és telepítése.
× Olyan termékek vagy alkatrészek, amelyek azonosító címkéje megváltozott, vagy amelyekről eltávolították az azonosító címkét.

A SZOLGÁLTATÁS ÁTvételekor a FREEGO CSAK A TERMÉK VESZÉSÉÉÉRT VÁLLAL FELELŐSSÉGET VAGY SZÁLLÍTÁSBAN, HA A FREEGO FELELŐS A SZÁLLÍTÁSÉRT.
A FREEGO NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉKBEN TARTALMAZÓ SEMMILYEN ADAT ELVESZTÉSÉÉRT VAGY NYILVÁNOSSÁGRA VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE A BIZALMAS INFORMÁCIÓKAT, TULAJDONOSI INFORMÁCIÓKAT VAGY SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT.
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, ÉS AZ ITT MEGHATÁROZOTT BÁRMILYEN JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLÁNAK HIBAÁNAK SZÁMÁRA MENTESEN FELELŐSSÉGET VÁLLALKOZNAK, A KAPCSOLT VÁLLALATAI, BESZÁLLÍTÓI, VISSZALÁLLÍTÓI VAGY SZOLGÁLTATÓK FELELŐSSÉGÉRT SZERZŐDÉSEN, GARANCIÁN, HOGYANSÁGON, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGELMÉLETEN ALAPJA: 1) HARMADIK FÉL ÖN ELLENI KÖVETELÉSEK KÁROKÉRT; 2) AZ ÖN ADATAI ELVESZTÉSE, SÉRÜLÉSE VAGY NYILVÁNTARTÁSA; 3) KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, BÜNTETŐ, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A NYERESÉGET, VÁLLALKOZÁSI BEVÉTELT, ÜGYVÉRTÉKET VAGY VÁRHATÓ MEGTAKARÍTÁSOKAT. A FREEGO, TÁRSULT VÁLLALATAI, BESZÁLLÍTÓI, VISZONTELADÓI VAGY SZOLGÁLTATÓI TELJES FELELŐSSÉGE SEMMILYEN OKBÓL EREDŐ KÁROKÉRT SEMMILYEN ESETBEN NEM TÚLI MEG A TÉNYLEGES KÖZVETLEN KÁR ÖSSZEGÉT, A TERMÉK ÖSSZEGÉT NEM TÚLI.
A FENTI KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK A TÖRVÉNY ALAPJÁN A FREEGO FELELŐSSÉGÉBŐL TÖRTÉNŐ TESTI SÉRÜLÉSBŐL (BELEÉRVE A HALÁL), AZ INGATLAN KÁROKRA VAGY TÁRGYALOM SZEMÉLYI VAGYON KÁROKRA.
NÉHÁNY ÁLLAPOT VAGY JOGHATÓSÁG NEM TARTALMAZZA A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZŐ KÁROK KIZÁRÁSÁT vagy KORLÁTOZÁSÁT, A FELSŐ KORLÁTOZÁS VAGY A KIZÁRÁS NEM RENDELHETŐ.

A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKÉRE, KIVÉVE A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA KIFEJEZETTEN BIZTOSÍTOTT ESETEKET, a FREEGO MINDEN FÉLE GARANCIÁT ELNÁLL, AKÁR AZ TÖRVÉNYI, KIFEJEZETETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE: (A) BÁRMILYEN SZABÁLYOZOTTALAN JOGOT. CSENDES ÉLVEZET VAGY JOGSÉRTÉS NEM; ÉS (B) BÁRMILYEN GARANCIA, AMELY KERESKEDELEMBŐL, HASZNÁLATBÓL VAGY KERESKEDELEMBŐL EREDMÉNYE. A FREEGO SZERVEZETEK NEM GARANCIÁLJÁK, KIVÉVE A FREEGO KORLÁTOZOTT GARANCIA KIFEJEZETTEN BIZTOSÍTOTT ESETT, HOGY A TERMÉK, TERMÉK TARTOZÉKAI VAGY A TERMÉK BÁRMILYEN RÉSZE, VAGY BÁRMELY ANYAG SZAKADÁS, BIZTONSÁGOS VAGY HASZNÁLATI KÁROS, VÁLTOZATLAN LESZ. ALKATRÉSZEK.
AMENNYIBEN AZ ILYEN GARANCIA NEM LEHET ELTAGADNI, A FREEGO AZ ILYEN GARANCIA IDŐTARTAMÁT ÉS JOGORVOSLATÁT JELEN KIFEJEZETT GARANCIA IDŐTARTAMARA KORLÁTOZJA, ÉS A FREEGO VÁLASZTÁSÁRA A JAVÍTÁS VAGY CSERE SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZOTT SZOLGÁLTATÁSÁRA.
NÉHÁNY JOGHATÓSÁGOK TÁROLHATNAK A GARANCIÁK NYILATKOZATÁT, ÉS MÁS JOGOK VAN VÁLTOZHATNAK A JOGHATÓSÁGTÓL A JOGHATÓSÁGig.

Ez a korlátozott jótállás további és meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek. Ön államának vagy joghatóságának hatályos törvényei szerint egyéb jogokkal is rendelkezhet. A FREEGO-val kötött írásbeli megállapodás alapján egyéb jogokkal is rendelkezhet. Ebben a korlátozott jótállásban semmi sem érinti az Ön törvényes jogait, ideértve a fogyasztóknak a fogyasztási cikkek értékesítésére vonatkozó törvények vagy rendeletek szerinti jogait, amelyekről megállapodással nem lehet lemondani vagy korlátozni nem lehet.

2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A FREEGO garantálja, hogy a következő feltételek mellett a visszaküldési és visszatérítési szolgáltatás, a csereszolgáltatás és a garanciális javítási szolgáltatás igényelhető. További részletekért forduljon a FREEGO-hoz vagy hivatalos FREEGO-kereskedőjéhez. Ki kell töltenie egy javítási űrlapot, amelyet el kell küldeni nekünk a javítandó egységgel együtt.

√ A termék átvételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül, ha a terméknek nincs gyártási hibája, nincs aktiválva és még új vagy újszerű állapotban van.
√ A termék átvételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül, ha a termék gyártási hibás.

× A termék átvételétől számított tizennégy (14) naptári napon túl kérik.
× A FREEGO-nak visszaküldési és visszatérítési szolgáltatásra küldött termék nem tartalmazza az összes eredeti tartozékot, tartozékot vagy csomagolást, vagy bármely tétel nem új vagy újszerű állapotú, azaz repedések, horpadások vagy karcolások.
× A vásárlásról szóló törvényes igazolást, nyugtát vagy számlát nem adják meg, vagy megalapozottan feltételezhető, hogy hamisították vagy megváltoztatták.
× A termék bármely hibája vagy sérülése a termék jogosulatlan használatából vagy módosításából ered, ideértve a nedvesség hatását, idegen testek (víz, olaj, homok stb.) bejutását, illetve a szakszerűtlen telepítést vagy üzemeltetést.
× A termékcímkéken, sorozatszámokon, vízálló jelöléseken stb. manipuláció vagy módosítás nyomai láthatók.
× A termék károsodását ellenőrizhetetlen külső tényezők okozzák, például tűz, árvíz, erős szél vagy villámcsapás.
× A terméket nem szállítják ki a FREEGO-nak tizennégy (14) naptári napon belül azt követően, hogy a FREEGO elküldte a visszaküldési és visszatérítési szolgáltatás visszaigazolását.
× A jelen szabályzatban szereplő egyéb körülmények.

√ A termék átvételétől számított tizenöt (15) naptári napon belül, ha a termék a szállítás során jelentős sérülést szenvedett, feltéve, hogy a fuvarozó által kiállított kárigazolás a FREEGO rendelkezésére áll.
√ A termék átvételétől számított tizenöt (15) naptári napon belül, ha a termék egy vagy több lényeges pontban nem egyezik a termék eredeti leírásával.
√ A termék átvételétől számított tizenöt (15) naptári napon belül, ha a termék teljesítményhibát szenved.

× A szolgáltatás igénylése a termék kézhezvételétől számított tizenöt (15) naptári napon túl van.
× A vásárlást igazoló okirat, nyugták vagy számlák nem állnak rendelkezésre, vagy megalapozottan feltételezhető, hogy hamisították vagy megváltoztatták azokat.
× A FREEGO-nak cserére küldött termék nem tartalmazza az összes eredeti tartozékot, tartozékot és csomagolást, vagy felhasználói hibából sérült elemeket tartalmaz.
× A FREEGO által végzett megfelelő tesztek elvégzése után a terméken nincs hiba.
× A termék bármely hibája vagy sérülése a termék jogosulatlan használatából vagy módosításából ered, ideértve a nedvesség hatását, idegen testek (víz, olaj, homok stb.) bejutását, illetve a szakszerűtlen telepítést vagy üzemeltetést.
× A termékcímkéken, a sorozatszámokon, a víz által okozott sérülésekre utaló jeleken stb. manipuláció vagy módosítás nyomai láthatók.
× A károkat ellenőrizhetetlen külső tényezők okozzák, például tűz, árvíz, erős szél vagy villámcsapás.
× Az átvett terméket nem küldték vissza a FREEGO-nak hét (7) naptári nappal a FREEGO cseréjének visszaigazolása után.
× A szállítás során keletkezett sérülésről a fuvarozó által kiállított igazolás nem állítható fel.
× A jelen szabályzatban szereplő egyéb körülmények.

Az értékesítés utáni szolgáltatások igénybevétele előtt a következő lépéseket kell végrehajtani:
√ Kövesse a FREEGO által meghatározott eljárásokat a „FREEGO Általános vevőszolgálati folyamat” részben leírtak szerint.
√ Adja meg a FREEGO-t az összes rendszerjelszóval, ha szükséges.
√ Biztosítson a FREEGO-nak elegendő és biztonságos hozzáférést a termékéhez, hogy a FREEGO szükség szerint szolgáltatást tudjon nyújtani.
√ Távolítson el minden további alkatrészt, változtatást és tartozékot, amelyre nem terjed ki a garancia.
√ Győződjön meg arról, hogy a termék vagy alkatrész mentes minden olyan jogi korlátozástól, amely megakadályozza annak cseréjét.
√ Ha nem Ön egy termék vagy alkatrész tulajdonosa, szerezzen engedélyt a tulajdonostól a FREEGO garanciális szolgáltatás nyújtására.

Ha az értékesítés utáni szolgáltatás egy termék vagy alkatrész cseréjét foglalja magában, a kicserélt termék vagy alkatrész a FREEGO tulajdonába kerül, a cseretermék vagy alkatrész pedig az Ön tulajdonába kerül. Csak változatlan FREEGO termékek és alkatrészek cserélhetők.
A FREEGO által biztosított cseretermékek vagy alkatrészek nem lehetnek újak, de jó állapotban vannak, és legalább funkcionálisan egyenértékűek az eredeti termék vagy alkatrész garanciájával. A cseretermékre vagy alkatrészre az eredeti termék garanciájából hátralévő időre vonatkozik.

Ha a jelen szabályzat értelmében szolgáltatást vesz igénybe, felhatalmazza a FREEGO-t, hogy tárolja, használja és feldolgozza kapcsolatfelvételi adatait, beleértve a nevet, telefonszámot, címet és e-mail címet. Ön elfogadja és megérti, hogy a FREEGO számára szükséges az Ön adatainak összegyűjtése, feldolgozása és felhasználása a jelen szabályzat szerinti szolgáltatás teljesítéséhez. Felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy érdeklődjünk a szolgáltatásunkkal kapcsolatos elégedettségéről, vagy értesítsük Önt bármilyen termékvisszahívásról vagy biztonsági kérdésről. A FREEGO adatvédelmi szabályzata a http://www.freegousa.com/pages/privacy-policy címen érhető el.